Jak długo potrwa podróż z Kantonu do Twojej fabryki?

2023-06-20

P: Jak długo potrwa podróż z Kantonu do Twojej fabryki?


O: Około półtorej godziny.